این نرم افزار چگونه کار میکند؟

در ویدئوی زیر می توانید با محیط برنامه آشنا شوید